import

Wielki słownik ortograficzny PWN

im•port -rtu, -r•cie

Słownik języka polskiego PWN

import
1. «kupowanie za granicą towarów lub usług i sprowadzanie ich do własnego kraju»
2. «towary przywiezione z zagranicy»
3. inform. «umieszczenie w danej aplikacji tekstu, rysunku itp. stworzonego za pomocą innej aplikacji»

• importowy • importer • importerski • importować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Przewyższenie
14.01.2017
Czy słowo przewyższenie może występować połączeniu ze słowem nad, czy ze słowem przez? Zastanawiam się nad poprawnością dwóch sformułowań:
  • Napływ kapitału powoduje przewyższenie eksportu przez import.
  • Napływ kapitału powoduje przewyższenie importu nad eksportem.

kwota
26.06.2003
Zastanawia mnie znaczenie słowa kwota. W słowniku języka polskiego zapisane jest tylko znaczenie „pewna suma pieniędzy”. Ale mamy przecież kwoty zbożowe, kwoty paliwowe, kwoty importu bezcłowego i inne. Wszędzie oznaczają to samo – ograniczoną ilość czegoś. Słownik wyrazów obcych podaje, że dawniej był to synonim słów ilość, liczba („część daniny należna od jednego podatnika za określony czas”). A jak to jest teraz? To słowo na teraz chyba dodatkowo znaczenie słowa angielskiego quota, czyli 'przydział'.
Pozdrawiam
Piotr Kresak
trzy słowa
25.04.2009
Dzień dobry,
chciałabym się dowiedzieć, jak należy prawidłowo zapisać następujące słowa: lifestyle'owy (czy lifestylowy?), przenaszalność (czy przenoszalność?), non profit (czy non-profit?).
Z góry dziękuję.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... popyt na towary (ze względu na wyższy eksport i niższy import) oraz dochód narodowy. Natomiast krzywa bilansu płatniczego BP pokazuje kombinacje...
  • ... 1 rubel transferowy. Według tego kursu prowadzone będą rozrachunki za import surowców i materiałów, które nabywać będą odpowiednie zakłady produkcyjne (płacąc...
  • ... dla ludu" i rozpowszechnianych przez Kościół. Większość z nich to importy z Austrii, Niemiec, Włoch, Holandii. Była to produkcja dla mas...

Encyklopedia PWN

import
[łac.],
ekon. przywóz towarów z zagranicy w celu wykorzystania ich na rynku wewnętrznym;
importy
[łac.],
archeol. przedmioty przywożone z innych krajów;
strategia uprzemysłowienia polegająca na zastępowaniu importowanych dóbr przetworzonych przez ich produkcję w kraju;
archeol. wyroby wykonane na terenach republiki rzymskiej i cesarstwa rzymskiego, które dzięki kontaktom ekon. i polit. były przywożone od II w. p.n.e. do V w. n.e. na obszary Barbaricum;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!