in quarto

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

in quarto [wym. in kwarto] «o książce: w formacie arkusza złożonego na cztery»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... z rodzącym się
  chrześcijaństwem. Pełny tytuł rozprawy, liczącej 89 stron
  in quarto,
  brzmi: Hermes Trzykroć Wielki (Hermes Trismegistos), studium z cyklu:
  współzawodnicy...
 • ... historię opisał łajdackiej pamięci ojciec mój w dwudziestu czterech tomach in quarto...

  Następnego dnia chmury były ciężarne, rozwichrzone, przewalały się jedna w...
 • ... Jak muszlę przykładał do ucha wielkie tomy in octo i in
  quarto
  , aby z nich jak z muszli wysłuchać grzmiący przypływ
  dalekich...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego