in vivo

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

in vivo «w żywym organizmie»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... RFT mogą mieć swój udział w częściowej depolimeryzacji kwasu hialuronowego in vivo, to niekoniecznie są one bezpośrednio odpowiedzialne za tę sytuację. Wykazano...
 • ... nadtlenek wodoru?

  1.5.3. Skąd się bierze rodnik wodorotlenowy
  in vivo? Domniemana droga: reakcja Habera-Weissa

  Początkowa koncepcja, świetnie (jak się...
 • ... które z enzymów ponoszą główną odpowiedzialność za oksydacyjne modyfikacje białek in vivo.

  Uszkodzone białka są wprawdzie selektywnie usuwane przez proteazy, jednak gromadzą...

Encyklopedia PWN

in vivo
[łac., ‘na żywym’],
badanie czynności żywego organizmu i zachodzących w nim procesów prowadzone bezpośrednio na organizmie, bez naruszenia w zasadzie jego prawidłowego stanu;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego