inclusive

Słownik języka polskiego PWN*

inclusive [wym. inklus-iwe] «włącznie»
all-inclusive [wym. ol-inkluziw] «o cenie podróży lub pobytu: zawierający wszystkie dodatkowe koszty»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego