indosant

Wielki słownik ortograficzny PWN*

in•dosant -n•cie; -n•ci, -n•tów

Słownik języka polskiego PWN*

indos «przelanie prawa własności weksla lub czeku na inną osobę przez umieszczenie na odwrocie odpowiedniej notatki z podpisem lub tylko podpisu; też: taka notatka lub podpis»
• indosant • indosować

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego