indukcja elektryczna

Słownik języka polskiego PWN

indukcja elektryczna «wielkość wektorowa charakteryzująca pole elektryczne wewnątrz ciała nieprzewodzącego»

Encyklopedia PWN

indukcja elektryczna, wektor indukcji elektrycznej, ,
wielkość charakteryzująca pole elektryczne wewnątrz dielektryka wytworzone przez swobodne ładunki elektryczne;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego