informacja turystyczna

Wielki słownik ortograficzny PWN*

in•for•ma•cja turystycz•na in•for•ma•cji turystycz•nej, in•for•ma•cję turystycz•ną (skrót: it)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego