informacje

Wielki słownik ortograficzny PWN

in•for•ma•cja -cji, -cję; -cji
in•for•ma•cja turystycz•na in•for•ma•cji turystycz•nej, in•for•ma•cję turystycz•ną (skrót: it)

Słownik języka polskiego PWN

informacja
1. «to, co powiedziano lub napisano o kimś lub o czymś, także zakomunikowanie czegoś»
2. «dział informacyjny urzędu, instytucji»
3. «dane przetwarzane przez komputer»

• informacyjny • informacyjnie • informacyjność
informacja genetyczna «dane o cechach dziedzicznych organizmu zakodowane w genach»
informacja naukowa «dział nauki zajmujący się opracowywaniem i rozpowszechnianiem danych naukowych dotyczących aktualnego stanu wiedzy w określonej dziedzinie»
nośnik danych, informacji «fizyczny ośrodek przeznaczony do przechowywania danych, np. w komputerze – dyski magnetyczne i optyczne»
teoria informacji «dział matematyki stosowanej poświęcony zagadnieniom kodowania, przekazywania i przechowywania informacji»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Informacje na stronach reakcyjnych książki
31.07.2017
Szanowni Państwo,
moje pytanie dotyczy jednozdaniowych informacji, które pojawiają się na stronach redakcyjnych, np. Przekład książki został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej. Czy tego rodzaju zdania należy zamykać kropką?
Dezinformacja a fałszywe informacje
11.12.2017
Czy fałszywe informacje i dezinformacja to synonimy? W dokumencie, który czytam, pojawiają się razem i zastanawiam się, czy to celowe rozróżnienie, czy masło maślane.

Pozdrawiam serdecznie
Dorota
liczne informacje
7.12.2008
Szanowni Państwo,
czy sformułowanie liczne informacje jest poprawne?
Dziękuję
M.R.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... w Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzyma od Dystrybutora informację o danych zawartych w Zleceniu Konwersji. W przypadku. gdy data...
  • ... KRÓLESTWA POLSKIEGO I INNYCH KRAJÓW SŁOWIAŃSKICH. Dzieło to jest źródłem informacji o charakterze geograficznym, historycznym, archeologicznym i administracyjnym z uwzględnieniem aspektów...
  • ... Broszura zawiera podstawowe informacje niezbędne do wypełnienia zeznania podatkowego. Szczegółowych informacji udzielą Państwu izby i urzędy skarbowe.

    Załącznik nr 1
    DOKUMENTY...

Encyklopedia PWN

magazyn nadawany w Telewizji Polsat;
informacja
[łac. informatio ‘wyobrażenie’, ‘wyjaśnienie’, ‘zawiadomienie’]:
informacja
[łac.],
prasa:
informacja
[łac.],
inform. obiekt abstrakcyjny, który może być w postaci zakodowanej zapisywany (na nośnikach informacji), przesyłany, przetwarzany za pomocą programów komputerowych i używany do sterowania urządzeniami.
teoria przekazywania wiadomości ze źródła wiadomości do obiektu ich przeznaczenia — odbiorcy (ujścia);

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!