informacji

Wielki słownik ortograficzny PWN

in•for•ma•cja -cji, -cję; -cji
in•for•ma•cja turystycz•na in•for•ma•cji turystycz•nej, in•for•ma•cję turystycz•ną (skrót: it)

Słownik języka polskiego PWN

nośnik danych, informacji «fizyczny ośrodek przeznaczony do przechowywania danych, np. w komputerze – dyski magnetyczne i optyczne»
teoria informacji «dział matematyki stosowanej poświęcony zagadnieniom kodowania, przekazywania i przechowywania informacji»
informacja
1. «to, co powiedziano lub napisano o kimś lub o czymś, także zakomunikowanie czegoś»
2. «dział informacyjny urzędu, instytucji»
3. «dane przetwarzane przez komputer»

• informacyjny • informacyjnie • informacyjność
informacja genetyczna «dane o cechach dziedzicznych organizmu zakodowane w genach»
informacja naukowa «dział nauki zajmujący się opracowywaniem i rozpowszechnianiem danych naukowych dotyczących aktualnego stanu wiedzy w określonej dziedzinie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

duża ilość informacji
21.10.2012
Witam,
która forma jest poprawna: duża liczba informacji czy duża ilosć informacji? Czy informacje mogą być traktowane jak rzeczownik niepoliczalny, gdy mowa np. o dużej ilości informacji jako natłoku danych, szumie informacyjnym, a nie zbiorze konkretnych informacji, które można byłoby wymienić i wyliczyć?
Informacje na stronach reakcyjnych książki
31.07.2017
Szanowni Państwo,
moje pytanie dotyczy jednozdaniowych informacji, które pojawiają się na stronach redakcyjnych, np. Przekład książki został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej. Czy tego rodzaju zdania należy zamykać kropką?
Dezinformacja a fałszywe informacje
11.12.2017
Czy fałszywe informacje i dezinformacja to synonimy? W dokumencie, który czytam, pojawiają się razem i zastanawiam się, czy to celowe rozróżnienie, czy masło maślane.

Pozdrawiam serdecznie
Dorota

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... w Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzyma od Dystrybutora informację o danych zawartych w Zleceniu Konwersji. W przypadku. gdy data...
  • ... KRÓLESTWA POLSKIEGO I INNYCH KRAJÓW SŁOWIAŃSKICH. Dzieło to jest źródłem informacji o charakterze geograficznym, historycznym, archeologicznym i administracyjnym z uwzględnieniem aspektów...
  • ... Broszura zawiera podstawowe informacje niezbędne do wypełnienia zeznania podatkowego. Szczegółowych informacji udzielą Państwu izby i urzędy skarbowe.

    Załącznik nr 1
    DOKUMENTY...

Encyklopedia PWN

teoria przekazywania wiadomości ze źródła wiadomości do obiektu ich przeznaczenia — odbiorcy (ujścia);
główny ośrodek naukowo-badawczy informacji naukowej i naczelny organ w Systemie Informacji Naukowej, Technicznej i Organizacyjnej w Polsce w latach 1971–91.
Międzynarodowa Federacja Informacji i Dokumentacji, fr. Fédération Internationale d’Information et de Documentation (FID), ang. International Federation for Information and Documentation (FID),
organizacja zał. 1895 w Brukseli przez P. Otleta i H.-M. Lafontaine’a;
placówka naukowo-badawcza i informacyjna,
projekt organizacji systemu informacji nauk. w Polsce,

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!