informować

Wielki słownik ortograficzny PWN

in•for•mować -muję, -mują

Słownik języka polskiego PWN

informować «udzielać informacji, wskazówek, podawać do wiadomości»
informować się
1. «zasięgać informacji»
2. «udzielać sobie nawzajem informacji»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego