inicjować

Słownik języka polskiego PWN*

inicjator
1. «osoba dająca czemuś początek, występująca z pomysłem»
2. «czynnik niezbędny do zapoczątkowania niektórych reakcji chemicznych»

• inicjatorski • inicjatorka • inicjować

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego