inkantacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

in•kan•ta•cja -cji, -cję; -cji

Słownik języka polskiego PWN

inkantacja «obrzędowe zaklęcie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego