inkasent

Wielki słownik ortograficzny PWN*

in•kasent -n•cie; -n•ci, -n•tów

Słownik języka polskiego PWN*

inkasent «pracownik elektrowni, gazowni pobierający należności od płatników w miejscu ich zamieszkania»
• inkasencki

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego