inkasowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

inkaso
1. «pobieranie pieniędzy z tytułu weksli, czeków itp.»
2. «forma rozliczeń bezgotówkowych polegająca na złożeniu przez wierzyciela w banku żądania zapłaty w celu pobrania należności od dłużnika»

• inkasowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... inkasa jest eksporter (sprzedający). Składa on w swoim banku zlecenie inkasowe, do którego dołączone są dokumenty, za które następuje płatność ze...
  • ... wydane importerowi, dopóki nie spełni on warunków zawartych w instrukcji inkasowej.
    Prosta procedura
    Po zawarciu kontraktu eksporter wysyła towar a następnie...
  • ... do swojego oddziału PKO Banku Polskiego dokumenty wraz ze zleceniem inkasowym, w którym podaje wszystkie szczegóły pobrania należności za dokumenty przez...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego