inkasowy

Słownik języka polskiego PWN*

inkaso
1. «pobieranie pieniędzy z tytułu weksli, czeków itp.»
2. «forma rozliczeń bezgotówkowych polegająca na złożeniu przez wierzyciela w banku żądania zapłaty w celu pobrania należności od dłużnika»

• inkasowy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego