inkastelacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

in•kastela•cja -cji, -cję; -cji

Encyklopedia PWN

arch. nadanie budowli charakteru obronnego, np.inkastelacja kościoła.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego