inklinacja

Słownik języka polskiego PWN*

inklinacja
1. «skłonność do czegoś»
2. «sympatia do kogoś»
3. fiz. «nachylenie, kąt nachylenia»

• inklinacyjny • inklinować
inklinacja magnetyczna «kąt między wektorem natężenia pola magnetycznego Ziemi w miejscu obserwacji a rzutem tego wektora na płaszczyznę poziomą»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego