inkluzja

Słownik języka polskiego PWN*

inkluzja
1. «włączenie czegoś; też: to, co jest włączone»
2. «stosunek zachodzący między dwoma zbiorami, z których jeden zawiera się w drugim»
3. zob. wrostek w zn. 2

• inkluzyjny

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego