inkompatibilia

Słownik języka polskiego PWN*

incompatibilia [wym. inkompatibilia], inkompatibilia, incompatibilitas [wym. inkompatibilitas]
1. «rzeczy niedające się pogodzić»
2. «we współczesnych państwach konstytucyjnych: zakaz łączenia mandatu poselskiego z niektórymi funkcjami publicznymi lub zawodowymi»
3. «w Polsce przedrozbiorowej: urzędy lub funkcje, których nie mogła jednocześnie sprawować ta sama osoba»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego