inkorporacja

Wielki słownik ortograficzny

in•kor•pora•cja -cji, -cję; -cji

Słownik języka polskiego

inkorporacja
1. «włączenie do jakiejś całości, zwykle przyłączenie jakiegoś terytorium do innego»
2. «zebranie przepisów prawnych w jedną usystematyzowaną całość»
3. «w niektórych językach: zjawisko włączania do orzeczenia dopełnieniowych określeń zaimkowych lub rzeczownikowych»

• inkorporacyjny • inkorporować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... ślizgu w lodzie (w strefach kompresji), 5)„plastyczna” inkorporacja dużych luźnych bloków; a na powierzchni: 6)procesy stokowe w...
  • ... skały może odbywać się poprzez działanie czystego lodu (ślizg denny). Inkorporacja rozluźnionego materiału w lód ma tutaj zasadnicze znaczenie. Czysty lód...
  • ... mu wielu wrogów w samej Ameryce. Nie czekając na formalną inkorporację Hongkongu do Chin z upływem terminu dzierżawy tego terytorium przez...

Encyklopedia

inkorporacja
[łac., ‘wcielenie’]:
wcielenie do Królestwa Polskiego ziem pruskich i Pomorza Gdańskiego;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2017

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2017.
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatny e-book, potwierdź także poniższe zgody marketingowe.

Świat w przysłowiach

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2017” i odbierz darmowy e-book!