inkorporacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

in•kor•pora•cja -cji, -cję; -cji

Słownik języka polskiego PWN

inkorporacja
1. «włączenie do jakiejś całości, zwykle przyłączenie jakiegoś terytorium do innego»
2. «zebranie przepisów prawnych w jedną usystematyzowaną całość»
3. «w niektórych językach: zjawisko włączania do orzeczenia dopełnieniowych określeń zaimkowych lub rzeczownikowych»

• inkorporacyjny • inkorporować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Znów o nowych dzielnicach
6.03.2018
Szanowni Państwo,
redaguję tekst do książki o dzielnicy Poznania, która w granice miasta została włączona w 1900 r., a wcześniej była samodzielną wsią. Czy pisząc o dziejach takiej wsi sprzed inkorporacji, nie powinno się stosować przyimków: do (Jeżyc, Wildy, Górczyna) i w (Jeżycach...), a przy podawaniu faktów z XX w. traktować je „normalnie”, stosując przyimek dzielnicowy: na (Jeżyce, Jeżycach, Wildę, Wildzie...)? Tak właśnie tekst poprawiam, ale czy to nie nadgorliwe?

Ukłony, Anna O.P.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... ślizgu w lodzie (w strefach kompresji), 5)„plastyczna” inkorporacja dużych luźnych bloków; a na powierzchni: 6)procesy stokowe w...
  • ... skały może odbywać się poprzez działanie czystego lodu (ślizg denny). Inkorporacja rozluźnionego materiału w lód ma tutaj zasadnicze znaczenie. Czysty lód...
  • ... mu wielu wrogów w samej Ameryce. Nie czekając na formalną inkorporację Hongkongu do Chin z upływem terminu dzierżawy tego terytorium przez...

Encyklopedia PWN

inkorporacja
[łac., ‘wcielenie’]:
wcielenie do Królestwa Polskiego ziem pruskich i Pomorza Gdańskiego;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego