inkorporacja

Wielki słownik ortograficzny

in•kor•pora•cja -cji, -cję; -cji

Słownik języka polskiego

inkorporacja
1. «włączenie do jakiejś całości, zwykle przyłączenie jakiegoś terytorium do innego»
2. «zebranie przepisów prawnych w jedną usystematyzowaną całość»
3. «w niektórych językach: zjawisko włączania do orzeczenia dopełnieniowych określeń zaimkowych lub rzeczownikowych»

• inkorporacyjny • inkorporować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... ślizgu w lodzie (w strefach kompresji), 5)„plastyczna” inkorporacja dużych luźnych bloków; a na powierzchni: 6)procesy stokowe w...
  • ... skały może odbywać się poprzez działanie czystego lodu (ślizg denny). Inkorporacja rozluźnionego materiału w lód ma tutaj zasadnicze znaczenie. Czysty lód...
  • ... mu wielu wrogów w samej Ameryce. Nie czekając na formalną inkorporację Hongkongu do Chin z upływem terminu dzierżawy tego terytorium przez...

Encyklopedia

inkorporacja
[łac., ‘wcielenie’]:
wcielenie do Królestwa Polskiego ziem pruskich i Pomorza Gdańskiego;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

SŁOWO ROKU 2017

Uniwersytet Warszawski organizuje już po raz siódmy plebiscyt na najważniejsze słowo roku. Będziemy je wybierać wszyscy w głosowaniu internetowym, a niezależnie dokona wyboru ogólnopolska kapituła profesorów językoznawstwa. Ponieważ trudno przypomnieć sobie cały rok, poniżej zamieszczamy listę słów kluczowych kolejnych miesięcy mijającego roku. Można także zgłosić swoją propozycję słów – zgłoś


Które słowo okaże się najważniejsze w Polsce w roku 2017? To Państwo zdecydują.

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatny e-book, potwierdź także poniższe zgody marketingowe.

10 najciekawszych obrazów świata

Wyślij

Zagłosuj na SŁOWO ROKU 2017 i odbierz darmowy e-book!