inspirator

Wielki słownik ortograficzny PWN

in•spirator -rze; -rzy, -rów

Słownik języka polskiego PWN

inspiracja
1. «natchnienie, zapał twórczy»
2. «wpływ wywierany na kogoś, sugestia»

• inspiracyjny • inspirator • inspiratorski • inspiratorka • inspirować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego