instrukcja

Wielki słownik ortograficzny PWN*

in•struk•cja -cji, -cję; -cji (skrót: instr.)

Słownik języka polskiego PWN*

instrukcja
1. «zbiór przepisów ustalających sposób postępowania w jakiejś dziedzinie»
2. «ulotka, broszura zawierająca zasady działania i obsługi jakiegoś urządzenia»
3. «dokładne pouczenie, wskazówka»
4. «określenie operacji komputera za pomocą zapisu w pamięci lub odpowiedniej konstrukcji języka programowania»

• instrukcyjny
instrukcje poselskie, sejmikowe «w dawnej Polsce: uchwały podejmowane na sejmikach, zawierające postulaty i żądania szlachty»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego