instrukcji

Wielki słownik ortograficzny PWN

in•struk•cja -cji, -cję; -cji (skrót: instr.)

Słownik języka polskiego PWN

instrukcja
1. «zbiór przepisów ustalających sposób postępowania w jakiejś dziedzinie»
2. «ulotka, broszura zawierająca zasady działania i obsługi jakiegoś urządzenia»
3. «dokładne pouczenie, wskazówka»
4. «określenie operacji komputera za pomocą zapisu w pamięci lub odpowiedniej konstrukcji języka programowania»

• instrukcyjny
instrukcje poselskie, sejmikowe «w dawnej Polsce: uchwały podejmowane na sejmikach, zawierające postulaty i żądania szlachty»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

nazwy zarządzeń, instrukcji, procedur itp.
14.09.2012
Szanowny Panie Profesorze,
nasz urząd wytwarza procedury, instrukcje, formularze, załączniki oraz schematy. Chcę się dowiedzieć, czy wyrazy: procedura, instrukcja itd. powinno zapisywać się małą, czy wielką literą? Czy pisząc w jakimś dokumencie o konkretnej np. procedurze w formie: „Sposób tworzenia i nadzorowania kopii nadzorowanych określa procedura nr P-4.3”, wyraz procedura wewnątrz takiego zdania należałoby zapisać małą czy wielką literą?
Z wyrazami szacunku
zdejmij czy zdejm?
13.09.2002
Szanowny Panie Doktorze!

Pozwoli Pan, że na wstępie zacytuję tekst, którego dotyczy mój problem. Jest to instrukcja użycia pewnego gadżetu reklamowego:
"INSTRUKCJA NAKŁADANIA TATUAŻU
1. Zdejm przezroczystą folię
2. Przyłóż mocno tatuaż do suchej, czystej, odtłuszczonej skóry strona z klejem.
3. Zwilż papier wodą, odczekaj pół minuty, usuń papier, tatuaż jest gotowy.
ABY ZMYĆ TATUAŻ, UŻYJ OLIWKI
Pytanie moje jest następujące: czy błędem jest użycie w przytoczonej instrukcji słowa zdejm, czy raczej powinno byc uzyte słowo zdejmij, oraz czy zamiana tych słów może być uważana za błąd ortograficzny? Muszę również dodać, że nie zmienia to charakteru, wartości użytkowych i atrakcyjności ww. gadżetu reklamowego, gdyż instrukcja jest niszczona w czasie aplikacji. Dodam też, że powierzchnia, na której znajduje się instrukcja, jest bardzo mała (4x4 cm)

Z poważaniem
Maciej Wysocki
instruktaż i instruktarz
30.09.2003
To znowu ja! Dziś chciałabym zapytać o słowo instruktaż. Czy pisze się je właśnie przez ż i dlaczego? Może chodzi o francuskie pochodzenie słowa?
Bardzo dziękuję.
Joanna Baumgart

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... ruchowa opracowana przez zakład produkujący maszynę,
  - instrukcja obsługi i pracy,
  -
  instrukcja smarowania wraz ze schematem smarowania,
  - instrukcja BHP,
  - oraz wszelkie inne...
 • ... Myślałem, że nic mnie już nie zaskoczy, a tutaj proszę - instrukcja budowy wybuchającego stetoskopu. 200 stron wypełnionych prostymi, przejrzystymi schematami i...
 • ... dopuszczający głosowanie większościowe nad sprawami skarbowymi. Zakazano posłom przysięgania na instrukcje sejmikowe, co uwalniało ich od zależności od magnatów wpływających często...

Encyklopedia PWN

instrukcja
[łac. instructio ‘uporządkowanie’],
inform. jednostka składniowa języka programowania, oznaczająca wykonanie pewnej czynności;
instrukcje poselskie, instrukcje sejmowe,
w Polsce XVI–XVIII w. wskazówki otrzymywane na sejmikach przedsejmowych przez posłów na sejm, dotyczące spraw, które miały być przedmiotem obrad tego sejmu;
zbiór przepisów, zarządzeń i zasad gospodarczych;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego