instruktaż

Wielki słownik ortograficzny PWN

in•struk•taż (szkolenie, instruowanie) -żu

Słownik języka polskiego PWN

instruktaż «udzielanie komuś instrukcji»
• instruktażowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego