instynkt

Słownik języka polskiego PWN*

instynkt
1. «dyspozycja psychiczna»
2. «wrodzona zdolność żywych organizmów do złożonych, celowych działań, swoistych dla danego gatunku i ważnych dla przetrwania»

• instynktowny, instynktowy • instynktownie
instynkt samozachowawczy, zachowawczy «instynkt pozwalający unikać bodźców zagrażających życiu»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego