integracja

Wielki słownik ortograficzny PWN

in•tegra•cja -cji, -cję

Słownik języka polskiego PWN

integracja
1. «proces tworzenia się całości z części»
2. «proces gospodarczy polegający na scalaniu przedsiębiorstw, działów gospodarki lub gospodarek poszczególnych krajów»

• integracyjny • integrować • integrować się
integracja społeczna
1. «proces scalania się zachodzący na różnych szczeblach społecznych»
2. «proces dostosowywania się do siebie zachowań ludzi w grupie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego