integrator

Wielki słownik ortograficzny PWN

in•tegrator -ra, -rze; -ry, -rów

Słownik języka polskiego PWN

integrator «urządzenie do całkowania»
integrator mechaniczny «przyrząd do pomiaru pól figur płaskich»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

sieć Integratorów?
27.08.2002
Jak poprawnie napisać: „Sprzedajemy je poprzez Integratorów”, czy „Sprzedajemy je przez sieć Integratorów”?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... kompleksowe, realizując projekty transportowe "pod klucz". Jako znany i uznany integrator systemów Siemens dysponuje pojazdami trakcyjnymi i automatyką kolejową, a także...
  • ... kompleksowe, realizując projekty transportowe "pod klucz". Jako znany i uznany integrator systemów Siemens dysponuje pojazdami trakcyjnymi i automatyką kolejową, a także...
  • ... in. z następującym procesem integracji pionowej "wstecz", czyli przejmowania funkcji integratora kanału dystrybucji przez przedsiębiorstwa handlowe, wzrostu znaczenia tworzenia precyzyjnego obrazu...

Encyklopedia PWN

integrator
[łac.],
techn. urządzenie do przeprowadzania operacji całkowania;
integrator elektroniczny, w którego działaniu wykorzystuje się zjawisko Millera;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego