intelektualista

Wielki słownik ortograficzny PWN*

in•telektualista -iście, -istę; -iści, -istów

Słownik języka polskiego PWN*

intelektualista
1. «człowiek o dużej wiedzy i wybitnych zdolnościach umysłowych»
2. «zwolennik intelektualizmu»

• intelektualistyczny • intelektualistka

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego