interweniować

Słownik języka polskiego PWN*

interwencja
1. «wywieranie na kogoś wpływu w celu uzyskania określonego efektu; też: zabiegi z tym związane»
2. «mieszanie się jednego państwa w życie polityczne innego państwa»
3. «kupno lub sprzedaż przez członka giełdy na własny rachunek papierów wartościowych w celu równoważenia popytu i podaży na nie»

• interwencyjny • interwencyjnie • interwent, interwenient • interwenientka • interweniować

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego