intrygowanie

Wielki słownik ortograficzny PWN

in•trygować -guję, -gują

Słownik języka polskiego PWN

intrygować
1. «robić intrygi»
2. «wzbudzać ciekawość, zainteresowanie»
intrygujący «poruszający, wzbudzający chęć poznania»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego