inwestor strategiczny

Słownik języka polskiego PWN

inwestor strategiczny «osoba lub instytucja posiadająca więcej niż 50% akcji danej firmy oraz odpowiednie kompetencje, aby nią zarządzać»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... sp. z o.o., Agencja Prywatyzacji przyspieszyła procedury wyłaniania potencjalnego inwestora strategicznego. Wyłączność na dalsze negocjacje z Odrą 3 otrzymał Lodus, który...
  • ... firmą narodową, okrętem flagowym? Znaczy to, że nie chcielibyśmy, aby inwestorem strategicznym w PZU było Eureko, ale też żadna inna firma zagraniczna...
  • ... banków twierdzą, że nie posiadają odpowiednich kompetencji, by odgrywać role inwestorów strategicznych.
    Czwarty i najbardziej znaczący program prywatyzacji zdominowany troską o restrukturyzację...

Encyklopedia PWN

ekon. inwestor mający dominującą pozycję w spółce;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego