izba

Wielki słownik ortograficzny PWN*

izba -bie, -bę; izb: izba porodowa, ale: Naczelna Izba Lekarska, Izba Morska; Izba Lordów, Izba Gmin, Izba Reprezentantów ,

Słownik języka polskiego PWN*

izba
1. «pomieszczenie mieszkalne»
2. «każdy z dwu organów, na które dzieli się parlament w niektórych państwach»
3. «wyższy urząd administracji państwowej, zwykle urząd kontroli»
4. «organ samorządu zawodowego lub gospodarczego mający na celu obronę jakiegoś zrzeszenia»
5. «pomieszczenie mieszkalne na wsi»
izba chorych «zakład zamkniętej opieki lekarskiej najniższego stopnia, przeznaczony dla lżej chorych»
izba czeladna «w dawnych dworach: kuchnia, piekarnia albo przylegające do nich pomieszczenie dla służby»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego