izolowany

Wielki słownik ortograficzny PWN

izolować -luję, -lują

Słownik języka polskiego PWN

izolowany
1. «stanowiący odosobniony przypadek»
2. «pokryty warstwą izolacji»
3. «wydzielony ze złożonej struktury»
izolować
1. «nie dopuszczać do zetknięcia z kimś, z czymś, trzymać w odosobnieniu»
2. «wyodrębniać z preparatu jakąś substancję, bakterię itp.»
3. «oddzielać coś od otoczenia materiałem nieprzewodzącym prądu, ciepła lub nieprzepuszczającym dźwięku, wilgoci itp.»
4. «nie przewodzić prądu, ciepła lub nie przepuszczać dźwięku, wilgoci itp.»
izolować się «unikać kontaktów z innymi ludźmi»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego