jaśnie państwo

Wielki słownik ortograficzny PWN

jaśnie pań•stwo (zwrot grzecznościowy) jaśnie pań•stwa

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego