ja

Wielki słownik ortograficzny PWN

ja (jaźń) ndm
ja (zaimek) mnie, C. mnie a. mi, B. mnie a. mię, N. mną; my, nas
ja bym (np. poszedł)

Słownik języka polskiego PWN

drugie ja zob. alter ego.
ja I «zaimek odnoszący się do mówiącego»
ja II «osobowość, jaźń»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

ja
mi
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego