jabłkóweczka

Wielki słownik ortograficzny PWN

jabł•kówecz•ka -cz•ce, -cz•kę; -czek

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... prosowianka
  omarliniec czarny
  omrzel piaskowy
  opuchlak lucernowiec
  ostępka makolubka
  owocówka
  jabłkóweczka
  ozdobnik lucernowiec
  pachówka strąkoweczka
  pędruś koniczynowy
  pobzyga
  połyśnica marchwianka
  pomrowik...

Encyklopedia PWN

owocówka jabłkóweczka, Cydia pomonella (Laspeyresia pomonella),
motyl z rodziny zwójkowatych;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego