jajorodność

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

jajorodny «o niektórych zwierzętach, zwłaszcza o ptakach: taki, którego rozród polega na rozwoju zarodkowym w jaju wydalonym z organizmu matki»
• jajorodność

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Encyklopedia PWN

forma rozrodu zwierząt polegająca na rozwoju zarodkowym w jaju wydalonym z organizmu matki przed zapłodnieniem lub tuż po zapłodnieniu.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego