jako że

Wielki słownik ortograficzny PWN*

jako że (ponieważ) , ,
jako że by (np. Nie zgodziłby się, jako że by musiał zostać po godzinach.)

Słownik języka polskiego PWN*

jako że, jako iż «spójnik złożony wprowadzający zdanie, które wyjaśnia informację przedstawioną w drugim zdaniu składowym zdania złożonego, np. Ledwo trzymał się na nogach, jako że spędził całą noc w podróży.»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego