jakościowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

jakość
1. «wartość czegoś»
2. filoz. «istotne cechy przedmiotu wyróżniające go spośród innych»

• jakościowy • jakościowo
przymiotnik jakościowy «przymiotnik wskazujący na właściwości lub jakości przedmiotów, np. biały»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

oznaczenia jakościowe win a ortografia
18.11.2013
Jak należy pisać nazwy klasy wina (dużą czy małą literą), np. „Alzackie białe wina klasy Grand Cru (czy grand cru?)”, oraz oznaczenia jakościowe (nazwy klas) winnic w zdaniu: „Do światowej klasy Premier Cru (czy premier cru?) należy winnica Château Mouton Rothschild”. Proszę o wyjaśnienie dlaczego.
Bardzo dziękuję
Kruchszy i bardziej przyjazny
16.05.2017
Chciałam zapytać Państwa, dlaczego w języku polskim sprawa stopniowania przymiotników jest tak skomplikowana. SPP podaje przy niektórych przymiotnikach dwie lub nawet trzy poprawne formy stopnia wyższego, przy innych tylko jedną, np. bardziej przyjazny lub przyjaźniejszy, ale tylko przyjemniejszy, łagodniejszy. Dlaczego bardziej przyjemny czy bardziej łagodny to formy niepoprawne? Z kolei np. forma kruchszy jest poprawna, a brzmi dziwnie. Myślałam do niedawna, że jest niepoprawna.
cyrylo-metodejski
9.03.2012
Szanowni Państwo!
1. Czy przymiotnik jakościowy cyrylo-metodyjski (czes. cyrilometodějský, słow. cyrilometodský) utworzony od imion Cyryl i Metody jest poprawny?
2. Czy nazwa Wydział Cyrylo-Metodyjskiej Teologii Rzymskokatolickiej Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie (słow. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, łac. Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana Romano-Catholica) jest poprawna?
Z wyrazami szacunku
Słowacki czytelnik

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... lub bezwzględnych stanowią tylko część pełnego zbioru cech) miernik podobieństwa jakościowego przedmiotów:

    Wyniki operacji porównywania stanów określonego zbioru cech kwantytatywnych i...
  • ... konkurencyjne. Na podkreślenie zasługują także funkcje: harmonizacji, ujednolicania oraz zapewniania jakościowej kompatybilności w zbiorach wytwarzanych przedmiotów sztucznych. Potrzeba i funkcja harmonizacji...
  • ... Wobec powyższego funkcja stymulacyjno-motywacyjna wyraża się właściwym przyporządkowaniem kategorii jakościowych stymulatorom i celom działania. Ogólny zapis tej funkcji ma następującą...

Encyklopedia PWN

dział analizy chemicznej obejmujący metody określania składu jakościowego substancji.
w naukach społ. empiryczne określanie kategorii opisujących typ doświadczenia społ.;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego