jarliczka

Wielki słownik ortograficzny PWN

jar•licz•ka -cz•ce, -cz•kę; -czek

Słownik języka polskiego PWN

jarlica zob. jarka w zn. 2
• jarliczka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego