jaskrawościomierz

Wielki słownik ortograficzny PWN

jaskrawościo•mierz -rza; -rze, -rzy

Słownik języka polskiego PWN

jaskrawościomierz «przyrząd do pomiaru luminancji powierzchni odbijających światło lub świecących»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego