jasne

Słownik języka polskiego PWN*

jasne I «wykrzyknik nawiązujący do wcześniejszej wypowiedzi i potwierdzający to, co ona komunikuje»
jasne II «porcja jasnego piwa»
jasny
1. «dający jasne światło»
2. «pełen światła, słońca»
3. «o kolorze: mało intensywny; też: mający taki kolor»
4. «o włosach: blond»
5. «o skórze: blady lub nieopalony»
6. «odcinający się białawo na ciemniejszym tle»
7. «zbliżony kolorem do białego»
8. «całkowicie zrozumiały; też: wyrażający się zrozumiale»
9. «błyskotliwy, bystry»
10. «znamionujący pogodę ducha»
11. «pozbawiony trosk»
12. «o barwie głosu: czysty, dźwięczny»
13. daw. «zwykle w zwrotach grzecznościowych odnoszących się do osoby wyżej postawionej w hierarchii społecznej»

• jaśniutki
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego