jeżogłówka

Wielki słownik ortograficzny PWN

jeżo•głów•ka (roślina) -w•ce, -w•kę; -wek

Słownik języka polskiego PWN

jeżogłówka «roślina o kwiatkach zebranych w oddzielne główki i trawiastych liściach»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego