jednostka

Słownik języka polskiego PWN*

jednostka
1. «pojedynczy człowiek»
2. «pojedynczy przedstawiciel danego gatunku»
3. «odrębna całość organizacyjna, będąca cząstką większego zespołu»
4. «umowna, ściśle określona wartość jakiejś wielkości służąca do pomiaru tej wielkości»
5. «najmniejsza liczba naturalna»
6. «w systemie dziesiętnym: liczby od 1 do 9»
jednostka astronomiczna «jednostka długości stosowana do wyrażania odległości w obrębie Układu Słonecznego»
jednostka centralna komputera «centralna część komputera cyfrowego»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego