jednostka

Wielki słownik ortograficzny PWN

jednost•ka -t•ce, -t•kę; -tek

Słownik języka polskiego PWN

jednostka
1. «pojedynczy człowiek»
2. «pojedynczy przedstawiciel danego gatunku»
3. «odrębna całość organizacyjna, będąca cząstką większego zespołu»
4. «umowna, ściśle określona wartość jakiejś wielkości służąca do pomiaru tej wielkości»
5. «najmniejsza liczba naturalna»
6. «w systemie dziesiętnym: liczby od 1 do 9»
jednostka astronomiczna «jednostka długości stosowana do wyrażania odległości w obrębie Układu Słonecznego»
jednostka centralna komputera «centralna część komputera cyfrowego»
jednostka chorobowa «choroba o określonych objawach i przebiegu»
jednostka innowacyjno-wdrożeniowa «przedsiębiorstwo opracowujące prototypy nowych urządzeń lub nową technologię i wprowadzające je do produkcji»
jednostka monetarna, pieniężna «określona ilość kruszcu przyjęta ustawowo w danym kraju za skalę cen»
jednostka objętości «miara przestrzenna brył podawana w jednostkach sześciennych»
jednostka pociągowa «wagon silnikowy i połączone z nim wagony doczepne stanowiące podczas ruchu pociągu nierozłączną całość»
jednostka systematyczna «kategoria w systematyce organizmów o ustalonej hierarchii»
jednostki biologiczne «umowne jednostki pozwalające określić aktywność substancji czynnej w układzie biologicznym»
jednostki pracy fiz. «jednostki, którymi mierzy się pracę»
kult jednostki «przesadna cześć oddawana przywódcy, charakterystyczna dla niektórych państw totalitarnych»
układ jednostek miar «usystematyzowany zbiór jednoznacznie określonych jednostek miar wielkości fizycznych»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

jednostka taryfikacyjna
12.07.2006
Witam,
chciałbym się dowiedzieć, jak zapisać poprawnie skrót wyrażenia jednostka taryfikacyjna. Jeśli możliwych jest kilka wersji, to zależy mi na najkrótszej.
Pozdrawiam, AR
Jednostka ciśnienia bar
29.03.2017
Mam pytanie na temat odmiany jednostki ciśnienia bar . Jeśli dla wartości: 2,2 (dwa i dwie dziesiąte) formą jest dopełniacz, czy powinno być: dwa i dwie dziesiąte baru, jak podaje Słownik współczesnego języka polskiego Bogusława Dunaja, czy dwa i dwie dziesiąte bara, jak podaje Wielki słownik języka polskiego. W skrócie: proszę o podanie poprawnych form dla wartości: 2,2 b, 2,5 b.
GOT, czyli ‘jednostka odległości w terenie’
18.09.2017
Szanowni Państwo,
w turystyce górskiej używa się jednostki GOT. Czy nazwa ta jest jakimś skrótowcem i czy powinniśmy zapisywać ją w odmianie tak jak skrótowiec, np. Nasza trasa wyniosła 20 GOT-ów?

Z wyrazami szacunku
Czytelnik

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... pojawiające się i ginące cyklicznie - zbiorowy wyraz wiecznego protestu wrażliwych jednostek przeciwko niesprawiedliwości i przemocy w świecie, w którym wypadło im...
  • ... odwodu grupy gen. Adama Mokrzeckiego, w skład której wchodziły głównie jednostki rozbitej 2 Dywizji Litewsko-Białoruskiej oraz niewielkie oddziały etapowe garnizonu...
  • ... takiej roboty młodzieżą studencką angażowały się w ten sposób tylko jednostki. Nieliczni chcieli swoją działalnością społeczną wychodzić poza anonimowy i dzięki...

Encyklopedia PWN

urb. zespół budynków i zamieszkująca je społeczność, wyodrębnione przestrzennie w ramach większej jednostki osadniczej.
w Polsce państwowa jednostka organizacyjna (także jednostka organizacyjna gminy), której dochody i wydatki są objęte w pełnej wysokości budżetem;
wartość wielkości fizycznej, określona, zdefiniowana i przyjęta umownie, której przypisuje się wartość liczbową równą jeden, służąca do ilościowego porównywania różnych wartości tej samej wielkości.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego