joint

Wielki słownik ortograficzny PWN*

joint -n•ta, -n•cie; -n•tów

Słownik języka polskiego PWN*

joint [wym. dżojnt], dżoint [wym. dżojnt] «ręcznie skręcony papieros zawierający marihuanę»
joint venture [wym. dżojnt wenczer] «współpraca przedsiębiorstw krajowych z partnerami zagranicznymi»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego