jufers

Wielki słownik ortograficzny PWN*

jufers -r•sa, -r•sie; -r•sy, -r•sów a. jufer

Słownik języka polskiego PWN*

jufer, jufers żegl. «krążek z twardego drewna lub metalu, z otworami, przez które przechodzi lina»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego