jurysdykcja

Wielki słownik ortograficzny PWN

jurys•dyk•cja -cji, -cję; -cji

Słownik języka polskiego PWN

jurysdykcja
1. «uprawnienia organu państwa do rozstrzygania spornych spraw»
2. «obszar, na który rozciągają się te uprawnienia»
3. daw. «władza sądowa»

• jurysdykcyjny • jurysdykcyjnie

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

konwencja brukselska
18.03.2003
Jak napisać taką nazwę: Konwencja brukselska z 1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych? Jak napiszemy całą nazwę? Co napiszemy od dużej, a co od małej litery? Na stronach internetowych znalazłam wszystkie możliwości, tj.
a) Konwencja Brukselska,
b) Konwencja brukselska,
c) konwencja brukselska.
A jak napiszemy konwencja brukselska bez podawania, o czym ona jest. To samo z nazwą: konwencja lugańska – od dużej czy od małej?
Dziękuję za odpowiedź.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... żywokrystu swej firmy. Tu, na Izmiraidach, gdzie nie sięga niczyja jurysdykcja i gdzie nie istnieje groźba nieskończonej ekspansji nanorodów, mógł pan...
  • ... może zajmować się sprawą muru

    Izrael zakwestionował w piątek formalnie
    jurysdykcję oenzetowskiego trybunału w Hadze, który na wniosek Rady Bezpieczeństwa ONZ...
  • ... rozmawiać. Marian C. administruje prywatnymi budynkami, a te nie podlegają jurysdykcji miejskiego prezydium. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się jednak, że u władz miasta...

Encyklopedia PWN

jurysdykcja
[łac.],
uprawnienie organu państwa do rozstrzygania spornych spraw przez ustalenie i ocenianie faktów oraz określanie ich prawnych konsekwencji;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego