jurysdykcyjny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

jurysdykcja
1. «uprawnienia organu państwa do rozstrzygania spornych spraw»
2. «obszar, na który rozciągają się te uprawnienia»
3. daw. «władza sądowa»

• jurysdykcyjny • jurysdykcyjnie

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Encyklopedia PWN

przedstawiciel konsularny rozstrzygający spory między obywatelami państwa wysyłającego przebywającymi na terytorium państwa przyjmującego;
przywileje udzielane państwom eur. i ich mieszkańcom na mocy aktów jednostronnych lub umów międzynar. przez państwa azjat. (zwłaszcza Turcję) w XVI–XIX w.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego