jurysprudencja

Wielki słownik ortograficzny PWN

jurys•pruden•cja -cji, -cję

Słownik języka polskiego PWN

jurysprudencja
1. «nauka lub znajomość prawa»
2. «we Francji: sposób wyrokowania sądu w pewnych sprawach»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... wszelkimi metodami, per fas et nefas. Bo prawo to nie jurysprudencja, nie gruba książka pełna paragrafów, to nie filozoficzne traktaty, nie...

Encyklopedia PWN

jurysprudencja
[łac.],
w najogólniejszym znaczeniu — nauka prawa, prawoznawstwo;
kierunek we współcz. angielskiej teorii prawa,
kierunek w niemieckiej teorii prawa
kierunek w amerykańskiej teorii prawa, wskazujący, jak należy podejmować decyzje prawne;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego