juwenilia

Wielki słownik ortograficzny PWN

juwenilia (młodzieńcze utwory) -liów

Słownik języka polskiego PWN

juwenilia «młodzieńcze dzieła twórcy»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Ciekawostki

JUWENALIA, JUWENILIA
Juwenalia to dziś doroczne zabawy studenckie, juwenilia to młodzieńcze dzieła twórcy, np. juwenilia Mickiewicza. Słowa te mają wspólne źródło w łacinie, są więc pokrewne.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Polsce wydał pan dwa tomy znakomitych wierszy.
    - Traktuję je jako
    juwenilia, i to były raczej tomiki, nie tomy - ripostował Jassmont.
    - Wielka...
  • ... i komplementów. Nie uniknął tego niebezpieczeństwa i Janicki w swoich juweniliach, gdy na przykład w żywocie arcybiskupa Hipolita umieszczał aluzję do...

Encyklopedia PWN

juwenilia
[łac. iuvenilis ‘młodzieńczy’],
młodzieńcze dzieła twórcy, często zawierające pewne zalążki jego stylu, zazwyczaj pozbawione samodzielnej wartości (np. j. J. Tuwima, S.I. Witkiewicza).
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego