kółka

Wielki słownik ortograficzny PWN

kół•ko -ł•kiem; -łek

Słownik języka polskiego PWN

kółka «przyrząd gimnastyczny do przewrotów i zwisów, składający się z dwu obręczy zawieszonych na linach»
koło I
1. «część płaszczyzny ograniczona okręgiem»
2. «linia zamykająca płaszczyznę mającą kształt koła geometrycznego; też: obwód takiego koła»
3. «okrągły element nośny pojazdów, umożliwiający im ruch przez toczenie»
4. «element występujący w różnych maszynach i urządzeniach, o okrągłym kształcie, spełniający różne funkcje związane z przenoszeniem ruchu obrotowego; też: przyrząd w kształcie koła lub urządzenie zaopatrzone w koło»
5. «przedmiot, znak, plama itp. mające kształt koła geometrycznego»
6. «określona grupa osób»
7. «stowarzyszenie pewnej liczby osób o wspólnych dążeniach lub zainteresowaniach»
8. «zabawa dziecięca, w której uczestnicy, ustawieni w kręgu, trzymają się za ręce»
9. «średniowieczne narzędzie tortur»
10. «w dawnej Polsce: zgromadzenie radnych, obradujący sejmik»
11. «taniec słowiański, w którym tancerze i tancerki trzymają się za ręce w kręgu»

• kółko, kółeczko • kółkowy
kółkiem «dookoła, wokół kogoś, czegoś»
kółko rolnicze «organizacja chłopska oparta na wzajemnej współpracy»
w koło
1. «dookoła swej osi»
2. «po obwodzie koła»
3. «na wszystkie strony»
4. «ciągle, bez przerwy»

• w kółko

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

kółko graniaste
12.05.2006
W pracy z dziećmi bardzo często korzystam z tekstu, którego do końca nie rozumiem. Proszę o pomoc w wyjaśnieniu, bo mi wstyd. Oto treść: „Kółko graniaste, czterokanciaste [czworokanciaste?]. Kółko nam się połamało, cztery grosze kosztowało, a my wszyscy bęc!”. Na dodatek nie wiem, czy cztero- czy czworo-. A czy jest ktoś, kto nie spotkał sie z tą zabawą? Myślę, że nie.
śrubstak
5.11.2002
Jeden z bohaterów opowiadań Żeromskiego był „prezesem najweselszej pod księżycem konfraterni tzw. śrubstaków”. Co to znaczy? Co oznacza słowo śrubstak ogólnie i w tym kontekście? Dziękuję za odpowiedź.
wkoło studni
16.04.2014
W tekście, który sprawdzam, napotkałem sformułowanie: „Jan biega w kółko starej studni”. Zgodnie ze słownikiem jest różnica między wkoło a w koło i tu należałoby napisać wkoło studni. Ale czy podobna różnica dotyczy formy zdrobniałej? Wkółko studni wygląda dość osobliwie. Czy zatem można zostawić pisownię rozdzielną, czy też lepiej zmienić na wkoło studni, ewentualnie wokół studni, dookoła studni?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... G. M., szklane cylindry (oznaczone na rysunku w przekroju jako kółka) zostały instalowane warstwami (tzw. "tace") i wyznaczają pionowy kat bryłowy...
  • ... nie mówiąc o śpiewie.
    Woził w szoferce gitarę i w
    kółko zawodził Agnie dwie piosenki o miłości, bo więcej nie umiał...
  • ... się nieśmiało. Zmęczona. I śpieszy się. Ma teraz własne małe kółko robotnic. Nie można się spóźniać - wszyscy są przemęczeni. Więcej niczego...

Encyklopedia PWN

sport przyrząd gimnastyczny do wykonywania ćwiczeń siłowych i zamachowych;
lokalne stowarzyszenia chłopskie działające na terenie jednej lub kilku wsi na rzecz rozwoju gospodarstwa wiejskiego, wiedzy rolniczej, samopomocy i innych form współdziałania chłopów.
„Kółko Domowe. Pismo poświęcone polskim rodzinom”,
ilustrowany miesięcznik (od 1865 dwutygodnik), wyd. 1861–67 w Warszawie;
społ.-zawodowa i gosp. organizacja roln.; powstała 1918 z Wydziału Kółek Roln. w ramach Centralnego Towarzystwa Rolniczego;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego